Portal d'educaci� per a la pau
Recull de premsa
Puntua aquesta secci�

Poc �til
Molt �til
1 2 3 4 5

Aqu� trobar�s not�cies publicades en diferents diaris, recollides pel seu inter�s educatiu.
La xinxeta assenyala les que disposen d'alguna proposta per a l'aula. Col�labora publicant els teus suggeriments did�ctics.
Not�cies