Portal d'educaci� per a la pau
Casos
Puntua aquesta secci�

Poc �til
Molt �til
1 2 3 4 5

La secci� "Casos", a trav�s de l'experi�ncia d'un determinat pa�s, regi� o comunitat, ofereix exemples aplicats sobre els temes que s'estan abordant.
Casos